"בכל יום שעובר: כמות החיים בישראל פוגעת באיכות החיים"

ישראל 2022 היא המדינה בעלת קצב גידול האוכלוסייה המהיר ביותר מבין מדינות המערב. צפיפות האוכלוסין היא ה -3 בגובהה בין המדינות המפותחות וצפויה תוך שנים מעטות להיות מהגבוהות בכדור הארץ.

עם זאת, מעולם לא התקיים בישראל דיון כן ומעמיק במשמעויות הדרמטיות של גידול האוכלוסייה על תנאי איכות החיים במדינה, על עתידנו ועתיד ילדינו. צפיפות האוכלוסין בישראל אינה זוכה להתייחסות ראויה בשיח הציבורי ואינה נידונה בשקיפות ובפתיחות כלפי הציבור.

צפוף – הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה הוקם על-מנת לסייע לגשר על פער זה, לחקור ולכמת את משמעויות גידול האוכלוסייה על מדינת ישראל ומשאביה, לעודד דיון ולהציע ולהוביל מהלכים לאומיים ארוכי טווח שייגזרו ממשמעויותיו.

האתגר הלאומי

הבעיה

צפיפות האוכלוסין בישראל חריגה בקנה מידה עולמי: ללא הנגב, ישראל היא המדינה המפותחת הצפופה בעולם. עם הנגב - ה-3 הכי צפופה.
אך האתגר הגדול הוא העתיד: שיעורי ילודה חריגים יובילו אותנו כבר ב-2040 להפוך לאחד המקומות הצפופים בכדוה"א, מעט אחרי בנגלדש.
ללא שינוי - בתוך 30 שנה אוכלוסיית ישראל תכפיל עצמה - פי 2 אנשים בכבישים, במגדלים, בחופים, בבתי הספר, בבתי החולים, בתורים ובשמורות טבע.

הפתרון

אין לראות בפיצוץ האוכלוסין המתהווה בישראל גזירת גורל.
כפי שמדיניות ציבורית הכוללת תמריצים כלכליים והסברה תרמה לשיעור הילודה החריג הנוכחי , היא יכולה ואף חייבת לשנות כיוון ולעודד משפחות של 2 ילדים, בשאיפה להגיע ליציבות דמוגרפית.
זה אינו אידיאל - אלא אילוץ בלתי נמנע. כל ברירה אחרת תוביל לפגיעה דרמאטית באיכות החיים של כל ישראלי - ובעיקר של ילדינו.

המפתחות לשינוי

ממשלת ישראל מחזיקה במפתחות להתמודדות עם האתגר הלאומי: רק השקעה מאסיבית בהסברה, גיוס הציבור הישראלי על כל חלקיו ושינוי מערך התמריצים הכלכליים יכול להביא לשינוי.
מגמות דמוגרפיות ממשפיעות עשורים קדימה. התעלמות מהבעיה לא תביא לפתרונה, רק תחמיר את האתגרים עמם יתמודדו הדורות הבאים.

הבעיה

צפיפות האוכלוסין בישראל חריגה בקנה מידה עולמי: ללא הנגב, ישראל היא המדינה המפותחת הצפופה בעולם. עם הנגב - ה-3 הכי צפופה.

אך האתגר הגדול הוא העתיד: שיעורי ילודה חריגים יובילו אותנו כבר ב-2040 להפוך לאחד המקומות הצפופים בכדוה"א, מעט אחרי בנגלדש.

ללא שינוי - בתוך 30 שנה אוכלוסיית ישראל תכפיל עצמה - פי 2 אנשים בכבישים, במגדלים, בחופים, בבתי הספר, בבתי החולים, בתורים ובשמורות טבע

הפתרון

אין לראות בפיצוץ האוכלוסין המתהווה בישראל גזירת גורל.

כפי שמדיניות ציבורית הכוללת תמריצים כלכליים והסברה תרמה לשיעור הילודה החריג הנוכחי , היא יכולה ואף חייבת לשנות כיוון ולעודד משפחות של 2 ילדים, בשאיפה להגיע ליציבות דמוגרפית.

זה אינו אידיאל - אלא אילוץ בלתי נמנע. כל ברירה אחרת תוביל לפגיעה דרמאטית באיכות החיים של כל ישראלי - ובעיקר של ילדינו

המפתחות לשינוי

ממשלת ישראל מחזיקה במפתחות להתמודדות עם האתגר הלאומי: רק השקעה מאסיבית בהסברה, גיוס הציבור הישראלי על כל חלקיו ושינוי מערך התמריצים הכלכליים יכול להביא לשינוי.

מגמות דמוגרפיות ממשפיעות עשורים קדימה. התעלמות מהבעיה לא תביא לפתרונה, רק תחמיר את האתגרים עמם יתמודדו הדורות הבאים.

הפעילות שלנו

הנגשת ידע

קידום מדיניות

האם מגמה היא גורל?

תחזית הלמ"ס מימין – בוחנת את צפי גידול האוכלוסיה בישראל עד שנת 2065.

שלושת הקווים העליונים בדיאגרמה זו הם תחזיות לפי 3 רמות פיריון – גבוהה, בינונית ונמוכה – של כלל האוכלוסייה.

על-פי תחזיות עבר, שיעור הילודה בישראל בפועל מתקרב לרוב דווקא לתחזית הגבוהה. דהיינו, ללא שינוי משמעותי, ב-2065 יחיו בשטח מדינת ישראל קרוב ל-25 מיליון בני אדם – מה שיהפוך את ישראל לאחד האזורים הצפופים בכדור הארץ, וישפיע על איכות החיים של כל ישראלי.

אם שיעור הילודה בישראל יתקרב בהדרגה לנקודת האיזון –  2.1 ילדים לאישה במהלך חייה – יחיו פה כ-15 מליון בני אדם.

שני תרחישים – שני מסלולים שונים לעתיד מדינת ישראל


פספסתם את ההרצאה החודשית?

הצטרפו לרשימת הדיוור במייל

Loading