[הערת עורך האתר: ארנון סופר, גיאוגרף ידוע, התפרסם גם מחוץ למגדל השן האקדמי. זה עשרות שנים הוא מופיע באמצעי התקשורת ומתריע על הסכנה לציונות שנובעת מגידול המגזר הערבי, הן במספרים והן בשטחים שהוא משתלט עליהם. יש הקוראים לו, ספק ברצינות, "ארנון סופר ערבים". התברר כי הוא סופר לא רק ערבים. כאן פורסמה תגובתו לנייר עמדה של הפרופסור אלון טל, אשר בעת כתיבת התגובה היה יו"ר משותף של מפלגת "התנועה הירוקה"].