ד"ר ג'יין אוסליבן היא חוקרת מולטי-דיסציפלינרית בביה"ס לחקלאות ומדעי המזון באונ' קווינסלנד, אוסטרליה. בהרצאתה היא סוקרת את מחקריה הבולטים ביותר בנושא גידול האוכלוסייה והשפעותיו, כולל השפעות בתחום הסביבתי, החברתי, המאקרו- והמיקרו-כלכלי. מחקריה עוסקים, בין היתר, בבחינת הממשקים שבין גידול דמוגרפי לבין צמיחה כלכלית לאומית, ובניתוח צעדי מדיניות ממשלתיים כאמצעי להשפעה על קצב גידול אוכלוסיה בדמוקרטיות מודרניות.