כמה אנשים נמצאים באי-בטחון תזונתי בישראל וכמה יהיו כשהאוכלוסיה תוכפל? מה תהיה ההשפעה של אובדן קרקעות חקלאיות לטובת מיזמי בניה? ואיך תראה תכנית אסטרטגית לתזונה בת קיימא בהתחשב בגידול האוכלוסיה?

הרצאה של ד"ר דורית אדלר, נשיאת הפורום לתזונה בת קיימא