…במדינה דמוקרטית, מערכת הערכים הכללית וטובת הכלל חשובים יותר ממערכת הערכים הפרטיקולרית של קבוצה זו או אחרת. לפיכך, אין הצדקה שהמדינה תיתן תמריצים לריבוי ילדים, גם כאשר המשפחות בהן מדובר מונעות על ידי ערכים דתיים וגם אם הפסקת התמריצים לא תמנע, כשלעצמה, את המשך הנוהג של ריבוי ילדים במשפחות כאלה. אולם אם הקהילה הדתית-חרדית שואפת לקיים את אורח החיים שלה על פי ערכיה, היא חייבת לדאוג לכך שהמימון לסיפוק הצרכים הנובעים מכך יהיה על בסיס וולונטרי, כפי שנהוג בחברות אחרות, בהן קיימות קהילות דתיות, דוגמת הקתולים בארצות הברית או הקהילה החרדית-יהודית באותה מדינה או במדינות אחרות.

פרופסור אפרים יער. 1999