בישראל כל מפרנס צריך לפרנס יותר נפשות מאשר בארצות מפותחות אחרות (יחס תלות הממוצע שלהן הוא פחות מ- 500 לאלף). יחס התלות הגבוה בישראל מקורו באחוז ילדים גבוה. <…>לאחר שלושה עשורים בהם יחס התלות ירד בהתמדה מ-700 לאלף בשנות ה-1970, לרמה של 600 לאלף לאחרונה, יחס זה עלול לטפס תוך 12 שנה בלבד, חזרה לרמה של 700 לאלף<…>. משמעות הדבר היא כי בשנים הקרובות כל אדם עובד יצטרך לפרנס יותר אנשים מפרי עמלו. רק ירידה חדה בשיעורי הפריון יכולה להביא לצמצום עלייה זו.

ד"ר אליהו בן משה, 2011