"האטת גידול האוכלוסייה – האם הגיע הזמן לצעדים ממשלתיים?" – פרופ' אלון טל, פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה

דן מרגלית, "ערב חדש", 22.04.2018