בני ברק מתחרה עם ירושלים, מי מס' 1 בעוני. אבל העובדה היא שבבני ברק ב-80% ויותר מהמשפחות אחד ההורים לא עובד. אי-אפשר לדרוש ששני ההורים ילכו לעבוד – הרי יש ילדים בבית. הגורם לעוני הוא לא ההורים שלא יוצאים לעבודה, אלא הילדים. הדרך היחידה לסייע היא קצבאות הילדים. אין פתרון אחר. אם אתם רוצים להגיד שלא צריך כל כך הרבה ילדים – אנחנו בסיפור אחר לגמרי. אבל יש כאלה שלא רוצים להגיד את זה.

ח"כ משה ליצמן, דיון בבנק ישראל, 2010