מחקר חדש של מרכז טאוב בוחן את הדמוגרפיה של ישראל 2023.

אוכלוסיית ישראל מנתה בסוף שנת 2023 9.84 מיליון נפש, ולמעשה מסוף 2022 גדלה ב-1.86%. שיעור זה אמנם גדול בהשוואה למדינות עשירות אחרות אך הוא נמוך מהממוצע בעשור החולף, וזאת אף שעד סוף ספטמבר 2023 שיעור התמותה היה נמוך מאי פעם ושיעור ההגירה הנכנסת היה גבוה מהרגיל. הגורם לירידה בשיעור הגידול של האוכלוסייה הוא הירידה המתמשכת בשיעורי הפריון בכל קבוצות האוכלוסייה ובכל רמות הדתיות. פרק זה, מאת פרופ' אלכס וינרב, ראש תחום הדמוגרפיה ומנהל המחקר במרכז טאוב, עוסק במגמות הללו ובסוגיות המלוות אותן כמו הגידול בשיעור הלידות בקרב נשים שאינן נשואות והגידול העקבי בטיפולי הפוריות.

לקריאת המחקר המלא באתר של מרכז טאוב לחצו כאן