אנו שמחים להזמינכם למפגש מרתק נוסף בסדרת המפגשים החודשיים של הפורום, והפעם אנחנו מארחים את עו"ד אינסאף אבו שארב, מהפעילות החברתיות הבולטות בחברה הבדואית, לשיחה מרתקת עלמעמד האישה הבדואית: מגמות ואתגרים.

המפגש יתקיים ביום ה', 18/1/2018, בשעות 17:00-18:30 בביה"ס פורטר, חדר 302, באוני' תל-אביב.

 

במוקד הדיון יעמדו מספר שאלות יסוד סביב מגמות הפריון והילודה במגזר הבדואי בישראל:

• כיצד משפיע מעמדן של הנשים בחברה הבדואית על האתגרים השונים מולם ניצב המגזר כיום?
• האם השינוי בשיעורי ההשכלה בקרב הנשים במגזר בשנים האחרונות מייצרים שינוי בדפוסים המשפחתיים?
• כיצד יכולה מדינת ישראל לסייע להעצמת הנשים הבדואיות?

 

עו"ד אינסאף אבו שארב – מהפעילות החברתיות הבולטות לקידום מעמד האישה בחברה הבדואית בעשור האחרון. עומדת בראש המרכז לזכויות הנשים הבדואיות בבאר-שבע של עמותת "איתך – מעכי" – משפטניות למען צדק חברתי, פעילה זה שנים רבות בחזית המאבק בפוליגמיה, מרצה ואקטיביסטית.