תוצאות בדיקת מבקר המדינה מנקות את הרשויות בישראל מחשד לכפיית זריקות נגד היריון כתנאי לעלייה, תוך איומים והסתרת מידע. בבירור פעילות הג'וינט באתיופיה התקבל מידע חלקי 28.01.2016 לי ירון  16תגובות  http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2833111

מבקר המדינה יוסף שפירא קובע כי אין עדות לכך שעולות מאתיופיה קבלו זריקות למניעת הריון תחת לחץ או איומים. כך עולה מהסיכום המלא של הבדיקה שערך המבקר בפרשה. עוד נמצא כי בקופות החולים ובמשרד הבריאות בישראל לא הנחו לתת זריקות דפו־פרוברה לנשים אלה, וכי הן השתמשו במגוון אמצעי מניעה וניתן להן הסבר בנוגע לבחירתם. אולם, מהמסמך שהגיע לידי "הארץ" עולה כי משרד המבקר לא שוחח עם הנשים שלפני שלוש שנים העידו בתחקיר טלוויזיוני כי אולצו לקבל את הזריקות.

עוד עולה מהסיכום כי בדיקת המבקר את חלקו של הג'וינט העולמי באתיופיה בעניין זה, מותירה שאלות פתוחות: איש הארגון שטיפל בתכנון משפחה שם לא נענה לבקשה למסור מידע, ובשנת 2012 בלבד כ-360 נשים מיועדות לעלייה קיבלו את הזריקה.

ממצאי הבדיקה ביחס לכפיית זריקות בישראל אינם עולים בקנה אחד עם ממצאי התחקיר שפורסם לפני שלוש שנים, וכלל עדויות נשים שסיפרו שחויבו לקבל זריקה למניעת היריון כתנאי לעלייה, תוך איומים והסתרת מידע על הזריקה. במשרד המבקר מציינים שהם לא קיימו שיחות עם נשים אלה לצורך הבדיקה, ולכן טענותיהן לא הופרכו. עם זאת, לא נמצאה כל עדות או מסמך המוכיחים טענות אלה. השיחות עם הנשים לא התקיימו אף שאין מניעה לשוחח עם אנשים פרטיים שאינם שייכים לגופים מהבוקרים על ידי המשרד.

קואלציית הארגונים החברתיים מסרה בתגובה כי "עולה התמיהה, כיצד ניתן לבצע חקירה יסודית מבלי לשוחח כלל עם ציבור הנשים הנפגעות? "

בדיקת המבקר התקיימה מנובמבר 2013 ועד מארס 2015, לבקשת חברות כנסת. סיכום הבדיקה נשלח לגורמים הרלוונטיים לפני שבועיים. הם נדרשו להעביר את התייחסותם אליו עד סוף השבוע. המבקר חילק את בדיקתו לשני אזורים. באתיופיה טרם העלייה, ובישראל לאחר העלייה, במרכזי הקליטה, משרד הבריאות ובקופות החולים.

בבדיקת הטיפול באתיופיה, טרם העלייה, לא נמצאו הוכחות חד משמעיות להעדר כפייה כמו בבדיקה בישראל. עיקר הבדיקה נעשה אצל שלושת הגורמים שפעלו בתחום הבריאות בקרב המיועדים לעלות: הסוכנות היהודית, הג'וינט העולמי ומשרד הבריאות הישראלי. המבקר מדגיש שלא נמצאה עדות לטענות על כפיית זריקות, אך הוא גם מבטא קושי בבדיקה של הסוכנות היהודית והג'וינט. "בבדיקת המבקר לא נמצאה עדות לטענות שהועלו בדבר מתן הזריקות למניעת היריון תחת לחץ או איומים. יש לציין שארגון הג'וינט העולמי והסוכנות היהודית אינם גופים מבוקרים, כהגדרתם בחוק", נאמר בדו"ח.

מהדו"ח עולה שהסוכנות לא עסקה בתכנון משפחה או בענייני בריאות בפעילותה להעלאת האתיופים ולא נמצא שעסקה במתן זריקות למניעת היריון.

לעומת זאת, הבדיקה של ארגון הג'וינט בעניין זה מותירה שאלות פתוחות. המרפאה שמפעיל הארגון באדיס־אבבה מנוהלת, מתחילת שנות התשעים של המאה העשרים, על ידי ד"ר ריק הודס. בדו"ח מצוין שהמבקר ניסה ליצור אתו קשר ולקבל מידע, אך לא נענה. מדובר במרפאה שעסקה בתכנון המשפחה. בדו"ח נכתב שלדברי סמנכ"ל הג'וינט העולמי, אביב שביב, בפעילות הג'וינט באתיופיה הוא פעל בעיקר במניעת מחלות זיהומיות וחינוך להיגיינה. במפגשים אלה החלו הנשים להתעניין במניעת היריון, והצוותים יידעו אותן על הזריקות דפו־פרוברה.

הנתונים שהועברו למבקר על ידי הג'וינט מגלים שב-2012 השתתפו 407 נשים בשיעורי תכנון משפחה במרפאות הג'וינט, ו-361 מהן קיבלו זריקת דפו־פרוברה. היתר לקחו גלולות. לא ידוע כמה נשים קבלו דפו־פרוברה בהמתנה באתיופיה לעלייה, ולג'וינט אין נתונים בנוגע לשנים שקדמו ל-2012. "מר שביב הדגיש כי המידע הרפואי ניתן בידי אחיות דוברות אמהרית. נשים שבחרו להשתתף במפגשים עשו זאת מרצונן. אותן נשים החליטו בעצמן האם להשתמש באמצעי מניעה, באיזה סוג והאם לעבוד משימוש באמצעי מניעה מסוג אחד לאחר. לדבריו, אין שום יסוד לטענות על מתן זריקות תחת לחץ", נכתב בדו"ח. הבדיקה בישראל מעלה חד משמעית שלא ניתנה הנחיה לתת זריקות דפו־פרוברה לעולות מאתיופיה. [תוספת בדפוס]מנתוני קופת החולים "מכבי" עולה, כי בשנים 2013-2003, מ-2,828 ישראליות שקיבלו זריקות אלה, רק 11% היו מאתיופיה. לא נמצא כי נתנו מרשמים לדפו-פרוברה בצורה גורפת.

מנתוני קופ"ח כללית עלה כי מכלל המבוטחות האתיופיות בגילאי הפריון בשנים 2009-2005, רק 8% השתמשו בזריקות דפו-פרוברה.