פורום אוכלוסיה סביבה וחברה, דצמבר 2017; פרופ' ברברה אוקן – מהמומחים הבכירים בישראל לחקר הדמוגרפיה של המשפחה בחברה הישראלית בת זמננו.

ההרצאה מתמקדת בבחינת המנגנונים החברתיים והתרבותיים ההופכים את המשפחה הישראלית הממוצעת לגדולה ביותר ב-OECD – עם 3.1 ילדים למשפחה. אוקן סוקרת את מחקריה ותפישתה ביחס לגורמים המאיצים את פריון הילודה בישראל – תוך התייחסות למגזרים השונים בחברה הישראלית – בין היתר תוך התייחסות להבדלים הגורמים למשפחה ישראלית ממגזר אחד להביא 7 ילדים ולאחרת 2 ילדים, להשפעת רמת ההשכלה של ההורים על מספר הילדים במשפחה, ועוד. מחקריה של פרופ' אוקן, ראש מגמת דמוגרפיה בחוג לסוציולוגיה באוני' העברית, עוסקים בדפוסי הפריון והילודה בישראל מהיבטים מגוונים – הקשרים עם הגירה ומהגרים, דתיות ומצב משפחתי. במקביל, חוקרת אוקן ריבוד חברתי בישראל – פערי השכלה , ממשק עבודה-משפחה בקרב נשים בישראל, והיבטים נוספים.