הרשמה להתנדבות​

הצטרפו אלינו כדי לשים את ההתמודדות עם צפיפות האוכלוסין בישראל בראש סדר העדיפויות הלאומי - להתריע על ההשלכות האדירות של הנושא על כולנו ולתכנן יחד עתיד טוב ואחראי יותר עבורנו ועבור ילדינו.