מתוך כנס "עתיד צפוף – ישראל 2050" הכנס השנתי של עמותת "צפוף" :
סמנכ"לית בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות בעבר, היזמת ד"ר שירי לב-עמי, על האתגרים העצומים של מערכת הבריאות הישראלית בעשורים הקרובים, בין צורך לתת מענה לאוכלוסיה מזדקנת לבין הצורך להרחיב שירותים להיקף הילודה הגבוה ביותר בעולם המערבי.