פורום אוכלוסיה סביבה וחברה, פברואר 2018; ד"ר איתן רגב – עמית מחקר בתכנית "חרדים בישראל" ובתכנית לרפורמות בשוק העבודה ב"מכון הישראלי לדמוקרטיה", מהמומחים הבכירים בישראל לכלכלת המגזר החרדי.

ההרצאה מתמקדת בהצגת עיקרי תוצאות מחקריו על דפוסי התעסוקה וההשכלה במגזר החרדי בעשור האחרון , תוך מיקוד בהשלכות שהוא רואה לממצאים ולתהליכים הנוכחיים על פריון הילודה במגזר החרדי, בשאלה האם תמריצים כלכליים משפיעים על הילודה במגזר והיבטים מרתקים נוספים.
רגב, כלכלן בוגר האוניברסיטה העברית, שימש בשנים האחרונות כחוקר בכיר במכון טאוב. מחקרו "דפוסי השתלבות חרדים בשוק העבודה" ראה אור ב-2017 בהוצאת המכון. ב-2016 היה שותף בכתיבת דו"ח המל"ג לבחינת הישגי תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיה.