"…אם כסף שניתן לעיקור נחשב שוחד, גם נתינת כסף ממשלתי עבור לידת ילדים, כמוכר במחוזותינו, הוא שוחד…לגידול אוכלוסין יש השפעות רבות על תנאי החיים על כדור הארץ, כולל על מערכות אקולוגיות, משאבי טבע ומגוון מיני חי וצומח. כדור הארץ אינו מצרך לבני אנוש בלבד, אם כי יש לנו נטייה לחשוב כך. עימותים פוליטיים בין המעצמות או בין עניים לעשירים אינם סיבה יחידה שבשלה יש לדאוג למיתון בגידול האוכלוסין…", מישל פורטמן, 2014. לכתבה המלאה