16.10.2020 | רותם שטרקמן ורוני לינדר | TheMarker

פרופ' דפנה בירנבוים-כרמלי מאוניברסיטת חיפה וחברת צוות ההיגוי של צפוף בראיון מיוחד לעיתון TheMarker בו היא מתארת את ההשלכות המדאיגות של הילודה הגבוהה בישראל.

קיראו את הראיון המלא באתר TheMarker