פורום אוכלוסייה, סביבה וחברה, מרץ 2017; ד"ר נורית כרמי, החוג ללימודים רב-תחומיים במכללת תל-חי.
ההרצאה מתמקדת בניתוח מחקרי עומק, שבחנו לראשונה את המודעות הציבורית לבעיות הסביבה השונות בישראל, תוך דגש על המודעות הציבורית להשלכות צפיפות האוכלוסין וגידול האוכלוסיה המואץ בישראל על הסביבה המקומית.