מדוע הקמנו את "צפוף"

מדינת ישראל מהווה תופעה חריגה בנוף הדמוגרפי העולמי של תחילת המאה ה-21, עקב שילוב יוצא דופן: צפיפות אוכלוסין גבוהה, קצב ריבוי טבעי גבוה (המאפיין מדינות עולם שלישי), וכלכלה וצריכה המאפיינות את העולם הראשון. 

מאז הקמתה, אוכלוסיית ישראל גדלה פי 11 תוך שבעה עשורים בלבד. ישראל כיום היא המדינה בעלת קצב גידול האוכלוסיה הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD ובעלת צפיפות האוכלוסין השלישית בגודלה. בפועל, צפיפות האוכלוסין בישראל גבוהה אף יותר, משום שלמעלה ממחצית משטח המדינה מכוסה במדבר ו/או מנוצל לצרכי צבא וביטחון. לפי קצב הגידול הנוכחי, אוכלוסיית ישראל צפויה להמשיך ולהכפיל עצמה עד אמצע המאה הנוכחית. אז מספר התושבים ליחידת שטח יהיה כבצפופות שבמדינות העולם כולו.

לעליה התלולה בגודל האוכלוסייה ובצפיפותה ישנן השלכות מרחיקות לכת על כל מרקם החיים בישראל בהווה ובעתיד הקרוב והרחוק, והיא אינה פוסחת על אף אחד מרבדי החברה.

עם זאת, מעולם לא התקיים בישראל דיון כן ומעמיק במשמעויות הדרמטיות של גידול האוכלוסיה על תנאי החיים במדינה, על עתידנו ועתיד ילדינו. גידול האוכלוסייה אינו זוכה להתייחסות ראויה בשיח הציבורי ואינו נדון בשקיפות ובפתיחות כלפי הציבור. ההתעלמות הגורפת של החברה, הממשל והארגונים החברתיים למיניהם מהנושא היא בעייתית ובוודאי לא תביא לצמצום ההשפעות השליליות של הצמיחה הדמוגרפית המואצת. 

הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה הוקם כדי להשלים פער זה, להבין ולכמת את משמעויות גידול האוכלוסין על מדינת ישראל, לעודד דיון בו ולהציע ולהוביל מהלכים שייגזרו ממשמעויותיו.

מטרתנו

01.

לקיים דיון חופשי, מעמיק ונטול עכבות בנושא הגידול המהיר באוכלוסיית ישראל, והשלכותיו על עתיד המדינה בפן החברתי, הסביבתי, הכלכלי והביטחוני. להעלות את הנושא, שנחשב עד היום לטאבו, לראש סדר היום הציבורי, וליצור לו מודעות רחבה בקרב הציבור.

02.

לרכז ידע רחב ומקיף אודות תהליכים המתרחשים בחברה הישראלית, הנובעים או קשורים בשינוי הדמוגרפי בישראל בכל תחומי החיים. לספק, בעזרת טובי המומחים בישראל ובעולם, תחזיות למגמות המתפתחות ולהשלכותיהן בעתיד על בסיס תרחישים שונים של גידול אוכלוסיה לאופק של עשרות שנים. הפורום יהווה מרכז ידע לכל דורש, ומפיץ פעיל של ידע לגופים ממשלתיים ולחברה האזרחית. הוא יעודד פעילות מחקרית על ידי גופים שונים בנושא שינויים דמוגרפיים והשלכותיהם על החברה הישראלית.

03.

על בסיס הידע שייצבר, להתריע ולהציב תמרורי אזהרה בפני הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל על הבעיות והסכנות שאורבות למדינה כתוצאה מהמשך הגידול המהיר באוכלוסייתה, אם לא יינקטו פעולות לבלימתו.

04.

להשפיע על מוסדות השלטון, מקבלי ההחלטות וארגונים חוץ-פרלמנטריים, לקחת צעדים משמעותיים ולא בהכרח פופולאריים שיביאו ליציבות דמוגרפית בישראל ויבטיחו אופק ארוך שנים של שגשוג כלכלי, רווחה, קיימות סביבתית, ובטחון אישי לכל תושבי המדינה, כבמפותחות והנאורות שבמדינות העולם.

צוות היגוי