תחום "הקיימות החיובית" משלב פסיכולוגיה חיובית עם קידום מדיניות הדואגת לסביבה ומשאבי כדוה"א.

האם בנושא רגיש כמו דיון על הקשר שבין מספר הילדים שלנו לבין העתיד של כולנו – ניתן ליצור שינוי מגמה דרך מדיניות "דמוגרפיה חיובית"?

  • כיצד תראה מדיניות השואפת לשמירה על גודל האוכלוסיה ושואבת מתוך תפיסת עולם זו?
  •  מה זה אומר לקדם באופן ישיר מדיניות השומרת על גודל האוכלוסיה?
  •  מה הקשר בין הבחירה האישית של אנשים במספר הילדים שיוולדו להם לבין האושר האישי שלהם?