ב-28/2/18 אירח צוות ההיגוי של הפורום את ד"ר איתן רגב, ראש תכנית "חרדים בישראל" במכון הישראלי לדמוקרטיה, להרצאה ודיון מרתקים בנושא המודל הכלכלי המשפחתי של המגזר החרדי, והקשר בינו ובין מספר הילדים למשפחה.

הרצאתו של רגב הייתה גדושת נתונים וסטטיסטיקות, ביניהן מספר נקודות משמעותיות המשקפות את התמורות החברתיות והכלכליות שחלו בחברה החרדית בעשורים האחרונים ואת האתגרים הכלכליים הצפויים למשפחות החרדיות – הגדולות ביותר במספר הנפשות בחברה הישראלית.

בשנות ה-60 84% מהחרדים בישראל עבדו ומספר הילדים למשפחה עמד על פחות מ-3 ילדים. מאז צנח אחוז המועסקים היחסי במגזר בעשרות אחוזים [למרות עליה משמעותית בשנים האחרונות] ופריון הילודה למשפחה גדל ל-6.9 ילדים. יוקר המחיה והדיור בעשור האחרון, לצד תהליכים חברתיים וכלכליים אחרים, גורמים לשינויים היסטוריים בהתנהלות הכלכלית של המשפחות החרדיות.