מצגת מתוך: מפגש מאי של צפוף – הפורום אוכלוסיה, סביבה וחברה, 6.5.2020

עולם אחר: מבט מקרוב על סוגיית הצפיפות בחברה החרדית

ניצה (קלינר) קסיר, המכון החרדי למחקרי מדיניות

במצגת תוכלו למצוא, בין היתר –

  • שינויים דמוגרפיים: בשנים הקרובות צפויה אוכלוסיית ישראל לגדול בקצב מהיר ולשנות את פניה, האוכלוסייה הצפויה לגדול בקצב המהיר ביותר היא החברה החרדית.
  • פריון הילודה בחברה החרדית: מה הם הגורמים המשפיעים על פריון הילודה בחברה החרדית?
  • צפיפות בחברה החרדית: האם סוגיית הצפיפות מטרידה את החברה החרדית?
  • הפרדוקס הכלכלי בחברה החרדית: איך מסתדרת החברה החרדית עם שיעורי העוני הגבוהים בקרבה, תוצאה של בחירה במספר רב של ילדים, והעדפת לימודי קודש על פני לימודים אחרים ועל פני יציאה לעבודה.
  • בחזרה לדמוגרפיה, השלכות עתידיות: מהן ההשלכות של השינוי ההרכב הדמוגרפי על היבטים כלכליים-חברתיים במדינה?