על משפחות ברוכות ילדים

פרופ' אפרים יער, הארץ, 1999