הרצאתו של פרופ' שמאי אסיף, ראש מרכז לחקר העיר והאיזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניות, מתוך הכנס השנתי של "צפוף" – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. הרצאת הפתיחה של הכנס עסקה בתכנון מדינת ישראל לקראת שנת ה-100. בעוד כ-30 שנה צפויים לגור פה כ-18 מיליון בני אדם. האתגרים הניצבים בפני התכנון במדינה רבים ומגוונים. בהרצאתו מנסה פרופ' שמאי אסיף לתת סקירה רחבה של האתגרים והפתרונות.