מתוך כנס "עתיד צפוף – ישראל 2050" הכנס השנתי של עמותת "צפוף" : פרופ' שלמה בכור מהמכון לחקר התחבורה בטכניון, על האתגרים העצומים של תשתיות התחבורה בישראל, בצל הנסיון לפתור את משבר הפקקים הלאומי במציאות בה האוכלוסיה הישראלית, ואיתה מספר הנוסעים, צפוי להכפיל את עצמו עד 2050.