הרצאתו של פרופ' ערן פייטלסון, מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מתוך הכנס השנתי של "צפוף" – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. ההרצאה שפתחה את המושב הראשון עסקה במשבר הבניה במדינת ישראל לקראת שנת ה-100. בעוד כ-30 שנה צפויים לגור פה כ-18 מיליון בני אדם, אך בהרצאתו מסביר פרופ' ערן פייטלסון שהוא סבור שניתן להתגבר על האתגרים שעובדה זו מציבה.