מתוך כנס "עתיד צפוף – ישראל 2050" הכנס השנתי של עמותת "צפוף" : מנכל רשות הטבע והגנים לשעבר, דן פרי, על העתיד העגום של שארית השטחים הפתוחים בישראל, הצורך בהחלטות חירום אמיצות, והקשר שבין גידול האוכלוסיה המטאורי בישראל לבין רצף הבטון שצפוי להיות מנת חלקם של רבים מאזרחי ישראל