מתוך כנס "עתיד צפוף – ישראל 2050" הכנס השנתי של עמותת "צפוף" :
מנכ"לית החברה להגנת הטבע, איריס האן, על האתגרים העצומים בשימור מעט הטבע שנותר בארץ ישראל, על רקע גידול האוכלוסיה המטאורי הצפוי בישראל בעשורים הקרובים והצטמצמות השטחים הפתוחים.