הרצאתו של זאב בילסקי, ראש קבינט הדיור, מתוך הכנס השנתי של "צפוף" – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. דברי הפתיחה של המושב השני עסקו באתגרים הקיימים בבניית דיור בישראל. כבר כיום רכישת דירה בישראל היא מעבר להישג ידם של ישראלים רבים, אז מה יהיה בעוד 30 שנה כשיגורו כאן 18 מיליון איש? בהרצאתו מדבר ראש קבינט הדיור זאב בילסקי על עליית מחירי הדיור ועל עתיד משבר הדיור במדינה.