הרצאתו של דן פרי, ראש רשות הטבע לשעבר, מתוך הכנס השנתי של "צפוף" – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. בהרצאתו מציג דן פרי מספר דוגמאות שממחישות את הליקויים במעבר בין תכנון נכון ליישומו בשטח. גם התכנון הטוב ביותר לא יציל אותנו מהמשברים שיגיעו עקב גידול האוכלוסיה ולכן אין מנוס מלעסוק בפיל שבחדר – כיצד ממתנים את קצב גידול האוכלוסיה בישראל.