הרצאתו של פרופ' דן בן דוד, מהפקולטה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, מתוך הכנס השנתי של "צפוף" – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. בדברי הפתחה שהקדימו את הפאנל של חברי הכנסת ביקשר פרופ' דן בן דוד להניח לפתחם את האמת הכואבת ולדרוש מהם להתמודד עמה. ההרצאה מביאה נתונים מדאיגים המצביעים על עליה דרמטית בצפיפות וירידה חמורה במידת ההשכלה בישראל ביחס למדינות העולם.