מתוך כנס "עתיד צפוף – ישראל 2050" הכנס השנתי של עמותת "צפוף" : מנהל מכון שורש, פרופ' דן בן-דוד, על מנגנוני הפריון שצריכים להדאיג כל ישראלי ביחס לעתיד הכלכלה והחינוך בישראל