מתוך כנס "עתיד צפוף – ישראל 2050", הכנס השנתי של עמותת "צפוף": פרופ' רחל אלתרמן ממוסד שמואל נאמן בטכניון, מנסה לתאר איך ייראה תכנון המגורים והחיים בישראל במדינה של 17 מליון ישראלים, תוך התמודדות עם שיעורי הצפיפות מהגבוהים בעולם