הרצאתו של ד"ר אליהו בן-משה, סמנכ"ל הלמ"ס לשעבר, מתוך הכנס השנתי של "צפוף" – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. בהרצאתו מציג ד"ר אליהו בן משה נתונים ששמים בסימן שאלה את יכולתה של ישראל לתכנן ולבנות ל-18 מיליון תושבים בעוד כ-30 שנה. ההרצאה מראה הלכה למעשה את המגמות של גידול האוכלוסיה בישראל לאורך השנים, ואת המגמות הצפויות אם המדיניות בישראל תישאר ללא שינוי.