פוליגמיה בקרב החברה הבדואית בנגב: נתוני אמת

מרצה אורח: ד"ר אחמד חליחל

מנהל אגף דמוגרפיה ומפקד, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סדרת ההרצאות והדיונים שלנו – "עתיד צפוף: ישראל 2050" – חוזרת. אנו מתכבדים להזמינכם להצטרף אלינו להרצאה הראשונה בסדרה – שתעסוק בנושא הטעון של תופעת הפוליגמיה בחברה הבדואית – נתוני האמת וההשפעה של התופעה על מגמות הילודה בישראל.

על פי החלטת הממשלה משנת 2017 הוקם צוות בין-משרדי לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם הפוליגמיה. הדו"ח שיצר הצוות שנה אחר כך [דו"ח פלמור] גדוש מידע שנועד לסייע לפעולות למיגור התופעה.

מהם מימדי תופעת הפוליגמיה בישראל? 

מהן ההשלכות השליליות של הפוליגמיה על החברה ועל נשים בפרט? 

מהי תרומתה של הפוליגמיה לקצב גידול האוכלוסיה המואץ בישראל?

 

המפגש יתקיים ביום ב', 7.3.2022, בשעות 17:00-18:30 באופן מקוון

ההשתתפות ללא עלות. קישור ישלח לנרשמים

להרשמה:

https://forms.gle/r2RirJuZZgZJ4hvC8

מרצה אורח: ד"ר אחמד חליחל
 

חבר ועדת פלמור

מנהל אגף בכיר – דמוגרפיה ומפקד, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אחראי על מפקדי האוכלוסין בישראל

עוסק באומדני אוכלוסיה מאז 1995

ד"ר לדמוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים