פורום אוכלוסייה, סביבה וחברה, מרץ 2017; פרופ' דפנה בירנבאום כרמלי, סוציולוגית-אנתרופולוגית העוסקת בחקר המעמד הבינוני הישראלי ובהיבטים חברתיים של בריאות וחולי. הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
ההרצאה מתמקדת בניתוח מדיניות ממשלות ישראל – בעבר וכיום – כלפי מנגנונים רפואיים לסיוע בפריון או בתכנון משפחה – מטיפולי הפריה, דרך מדיניות אימוץ ועד הפלות וסבסוד אמצעי מניעה. זאת, ביחס למדיניות מקבילה במדינות אחרות בעולם.