ד"ר אחמד חליחל - פוליגמיה בחברה הבדואית בנגב: נתוני אמת

על פי החלטת הממשלה משנת 2017 הוקם צוות בין-משרדי לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם הפוליגמיה. הדו"ח שיצר הצוות שנה אחר כך [דו"ח פלמור] גדוש מידע שנועד לסייע לפעולות למיגור התופעה.

  • מהם מימדי תופעת הפוליגמיה בישראל?
  • מהן ההשלכות השליליות של הפוליגמיה על החברה ועל נשים בפרט?
  • מהי תרומתה של הפוליגמיה לקצב גידול האוכלוסיה המואץ בישראל?

צפו בהרצאה המקוונת של ד"ר אחמד חליחל, מנהל אגף דמוגרפיה ומפקד בלמ"ס: