הרצאתה של ניצה (קלינר) קסיר מהמכון החרדי למחקרי מדיניות. ההרצאה, שהועברה באופן מקוונת עקב מגפת הקורונה, עסקה בדרך בה מתנהלת החברה החרדית מבפנים, מגמות בפריון הילודה ושיעורי העוני, וגורמים חיצוניים ופנימיים המשפיעים על מגמות אלו.