כאן חדשות | 27.6.2021 | שאול אמסטרדמסקי

בישראל קיימת צפיפות גבוהה ובגלל זה יש פערים עצומים בין הביקושים הגוברים בחינוך, בבריאות ובדיור לבין התשתיות הקיימות. אם הממשלה לא תפעל בנושא בהקדם, נמצא את עצמנו במצב של מדינת עולם שלישית. כתבתו של שאול אמסטדמסקי מתוך משחקי הכיס 27.06.21