רוצים צדק חברתי? בטלו את קצבאות הילדים!

"…החוצפה של אנשים לחשוב שמישהו צריך לשלם להם עבור פרנסת ילדיהם, שחובת המדינה לתת להם בונוס על החלטה שקיבלו מתוך צרכיהם האישיים, שלא לומר האנוכיים, שכספי משלם המיסים – שאינו צד בהחלטתם זו – מגיעים להם, ובכן החוצפה הזו צריכה להיפסק כאן ועכשיו", אורית-קלייר ארזי