"…החוצפה של אנשים לחשוב שמישהו צריך לשלם להם עבור פרנסת ילדיהם, שחובת המדינה לתת להם בונוס על החלטה שקיבלו מתוך צרכיהם האישיים, שלא לומר האנוכיים, שכספי משלם המיסים – שאינו צד בהחלטתם זו – מגיעים להם, ובכן החוצפה הזו צריכה להיפסק כאן ועכשיו", אורית-קלייר ארזי