מצגת מתוך: מפגש מרץ – פורום אוכלוסייה, סביבה וחברה, 5.3.19

 

ישראל 2050: איך מתכננים משק אנרגיה לקראת הכפלת האוכלוסייה בישראל

ד"ר נורית גל, סמנכ"ל רשות החשמל

במצגת תוכלו למצוא, בין היתר –

  • תחזיות גידול הביקושים במשק החשמל בישראל – 2019-2030
  • יעדי הממשלה – תמהיל דלקים ופריסת אמצעי ייצור
  • השפעות הגידול הדמוגרפי והגידול בתוצר על צפי הביקושים במשק האנרגיה