…אשה שמביאה שמונה ילדים לעולם חוטאת לילדיה שלה ולחברה כולה. אני מאמין שככלל, בני אדם נמנעים מגרימת נזק לסובבים אותם, ואילו רק יימצא העוז למנהיגינו, לאינטלקטואלים ולמובילי דעת הקהל להעלות את הבעיה במלוא עוצמתה על סדר היום הציבורי – לא במסגרת מאבק בין-מגזרי אלא מתוך מחשבה על טובת החברה כולה – ההבנה תחלחל מבעד למחסומים הלאומיים והדתיים.
ד"ר אבי שמחון, 28.12.2011