dmayz

קצב גידול מטורף: איך יראו החיים בישראל ב-2050? | כאן 11

כאן חדשות | 27.6.2021 | שאול אמסטרדמסקי בישראל קיימת צפיפות גבוהה ובגלל זה יש פערים עצומים בין הביקושים הגוברים בחינוך, בבריאות ובדיור לבין התשתיות הקיימות. אם הממשלה לא תפעל בנושא בהקדם, נמצא את עצמנו במצב של מדינת עולם שלישית. כתבתו של שאול אמסטדמסקי מתוך משחקי הכיס 27.06.21 https://www.youtube.com/watch?v=W880hj2XnuY

הכנס השנתי: "כמה זה יותר מדי?"

  אתמול [27/6/21] התקיים הכנס השנתי של צפוף, שסיכם עבודה של שנה אשר לוותה בידי טובי המומחים בישראל על דו"ח "כושר נשיאה לאומי: עתיד צפוף ישראל 2030-2050". תודה למאות המשתתפים בכנס, באולם ובZoom, ולעשרות החוקרים והדוברים שהשתתפו באירוע ובתהליך לאורך השנה. במהלך הכנס זכינו להצגת עיקרי הממצאים של כל אחד מ-9 הפרקים של הדו"ח: דיור, …

הכנס השנתי: "כמה זה יותר מדי?" לקריאה »

דו"ח "כושר נשיאה לאומי: עתיד צפוף"

אנו גאים להציג בפניכם את הדו"ח "כושר נשיאה לאומי: עתיד צפוף – תחזיות גידול אוכלוסיית ישראל בשנים 2030-2050 והשלכותיהן על תחומי חיים מרכזיים" ניתוח ראשון מסוגו של השלכות גודל האוכלוסייה העתידי על פניה של מדינת ישראל ב-2050 בתחומי האנרגיה, דיור, חינוך, שטחים פתוחים, תחבורה, בריאות, חומרי בניה, בטחון תזונתי ומים. ____  עורכים: יערה צעירי, פרופ' …

דו"ח "כושר נשיאה לאומי: עתיד צפוף" לקריאה »