חדשות

צפו בהרצאה – פוליגמיה בקרב החברה הבדואית: נתוני אמת

ד"ר אחמד חליחל – פוליגמיה בחברה הבדואית בנגב: נתוני אמת על פי החלטת הממשלה משנת 2017 הוקם צוות בין-משרדי לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם הפוליגמיה. הדו"ח שיצר הצוות שנה אחר כך [דו"ח פלמור] גדוש מידע שנועד לסייע לפעולות למיגור התופעה. מהם מימדי תופעת הפוליגמיה בישראל? מהן ההשלכות השליליות של הפוליגמיה על החברה ועל נשים בפרט? …

צפו בהרצאה – פוליגמיה בקרב החברה הבדואית: נתוני אמת לקריאה »