תרומות

אנו עמותה הפועלת ללא כוונת רווח.
תקציב הארגון מבוסס על תמיכת החברה הישראלית בישראל

לתרומה בהעברה בנקאית ניתן להעביר לחשבוננו בבנק לורם סניף לורם מס' חשבון לורם
לתרומה באמצעות המחאה ניתן לשלוח למשרדי העמותה בכתובת לורם