מחקר חדש: הציבור אינו מודאג מהשלכות גידול האוכלוסיה על חייו

האם הציבור הישראלי מודע לקשר שבין צפיפות האוכלוסין בישראל לבין הפגיעה באיכות הסביבה ואיכות חייו? שאלה הזו עמדה במוקד מחקר מרתק של פרופ' נורית כרמי ממכללת תל-חי