ישראל 2065 – תחזיות דמוגרפיות – למ"ס

מצגת מתוך: כנס "עתיד צפוף – ישראל 2050", הכנס השנתי של צפוף – הפורום לאוכלוסיה סביבה וחברה, 18.11.18