ישראל 2020 היא המדינה בעלת קצב גידול האוכלוסייה המהיר ביותר מבין מדינות המערב. צפיפות האוכלוסין היא ה-3 בגובהה בין המדינות המפותחות וצפויה תוך שנים מעטות להיות מהגבוהות בכדור הארץ.

עם זאת, מעולם לא התקיים בישראל דיון כן ומעמיק במשמעויות הדרמטיות של גידול האוכלוסייה על תנאי איכות החיים במדינה, על עתידנו ועתיד ילדינו. צפיפות האוכלוסין בישראל אינה זוכה להתייחסות ראויה בשיח הציבורי ואינה נידונה בשקיפות ובפתיחות כלפי הציבור.

צפוף – הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה הוקם על-מנת לסייע לגשר על פער זה, לחקור ולכמת את משמעויות גידול האוכלוסייה על מדינת ישראל ומשאביה, לעודד דיון ולהציע ולהוביל מהלכים לאומיים ארוכי טווח שייגזרו ממשמעויותיו.

פורום4-1
חדשות ועדכונים
ילדים זה צמיחה? – אתגר המאה ה-21: שגשוג כלכלי ביציבות דמוגרפית
עולם אחר: מבט מקרוב על סוגיית הצפיפות בחברה החרדית

עולם אחר: מבט מקרוב על סוגיית הצפיפות בחברה החרדית

מצגת מתוך: מפגש מאי של צפוף – הפורום אוכלוסיה, סביבה וחברה, 6.5.2020
יותר אנשים, יותר מגפות – ישראל צריכה אסטרטגיה של יציבות אוכלוסין

האם מגמה היא גורל?

תחזית הלמ"ס מימין – בוחנת את צפי גידול האוכלוסיה בישראל עד שנת 2065.

שלושת הקווים העליונים בדיאגרמה זו הם תחזיות לפי 3 רמות פיריון – גבוהה, בינונית ונמוכה – של כלל האוכלוסייה.

על-פי תחזיות עבר, שיעור הילודה בישראל בפועל מתקרב לרוב דווקא לתחזית הגבוהה. דהיינו, ללא שינוי משמעותי, ב-2065 יחיו בשטח מדינת ישראל קרוב ל-25 מיליון בני אדם – מה שיהפוך את ישראל לאחד האזורים הצפופים בכדור הארץ, וישפיע על איכות החיים של כל ישראלי.

אם הילודה בישראל תתקרב בהדרגה לנקודת האיזון –  2.1 ילדים לאישה במהלך חייה – יחיו פה כ-15 מליון בני אדם.

שני תרחישים – שני מסלולים שונים לעתיד מדינת ישראל