ישראל 2019 היא המדינה בעלת קצב גידול האוכלוסייה הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות של העולם המערבי, ובעלת צפיפות האוכלוסין השלישית בגודלה.

עם זאת, מעולם לא התקיים בישראל דיון כן ומעמיק במשמעויות הדרמטיות של גידול האוכלוסייה על תנאי איכות החיים במדינה, על עתידנו ועתיד ילדינו. גידול האוכלוסייה אינו זוכה להתייחסות ראויה בשיח הציבורי ואינו נדון בשקיפות ובפתיחות כלפי הציבור.

פורום אוכלוסייה, סביבה וחברה הוקם כדי להשלים פער זה, לחקור ולכמת את משמעויות גידול האוכלוסין על מדינת ישראל ומשאביה, לעודד דיון בו ולהציע ולהוביל מהלכים לאומיים ארוכי טווח שייגזרו ממשמעויותיו.

חדשות ועדכונים
אתם שואלים – המפלגות עונות: צפיפות אוכלוסין בישראל

אתם שואלים – המפלגות עונות: צפיפות אוכלוסין בישראל

  רגע לפני הבחירות – מה חושבות המפלגות על אחד האיומים האסטרטגיים הבולטים על עתיד החיים בישראל?
פרו ורבו – המצווה שכל ישראל מקפידה למלא
2050: איך מתכננים משק אנרגיה ל-15 מליון ישראלים

2050: איך מתכננים משק אנרגיה ל-15 מליון ישראלים

מצגת מתוך: מפגש מרץ – פורום אוכלוסייה, סביבה וחברה, 5.3.19
תחזית גידול אוכלוסיית ישראל עד 2065
האם מגמה היא גורל?

תחזית הלמ"ס מימין - בוחנת את צפי גידול האוכלוסיה בישראל עד שנת 2065.

שלושת הקווים העליונים בדיאגרמה זו הם תחזיות לפי 3 רמות פיריון - גבוהה, בינונית ונמוכה - של כלל האוכלוסייה.

על-פי תחזיות עבר, שיעור הילודה בישראל בפועל מתקרב לרוב דווקא לתחזית הגבוהה. דהיינו, ללא שינוי משמעותי, ב-2065 יחיו בשטח מדינת ישראל קרוב ל-25 מיליון בני אדם - מה שיהפוך את ישראל לאחד האזורים הצפופים בכדור הארץ, וישפיע על איכות החיים של כל ישראלי.

אם הילודה בישראל תתקרב בהדרגה לנקודת האיזון -  2.1 ילדים לאישה במהלך חייה - יחיו פה כ-15 מליון בני אדם.

שני תרחישים - שני מסלולים שונים לעתיד מדינת ישראל