תרומות​

אנו עמותה הפועלת ללא כוונת רווח. תקציב הארגון מבוסס על תמיכת החברה הישראלית

תרומה של

30 חד פעמי
  • פריט רשימה #3

תרומה של

50 חד פעמי
  • פריט רשימה #3
פופולרי

תרומה של

100 חד פעמי
  • פריט רשימה #3

תרומה של

200 חד פעמי
  • פריט רשימה #3

תרומה של

15 הוראת קבע
  • פריט רשימה #3

תרומה של

סכום אחר הוראת קבע
  • במעבר לתשלום ניתן לבחור את הסכום הרצוי

100 ש"ח חד פעמי

200 ש"ח חד פעמי

15 ש"ח הוראת קבע

הוראת קבע - סכום אחר