"…התשוקה הישראלית לממש את הדחף ההורי בלא התחשבות בשיקולים כלכליים גורמת לפיצוץ אוכלוסין,
שמשמעותו פחות מים לכל תושב, יותר מכוניות ויותר פקקים בכבישים. זוהי גם אחת הסיבות למשבר הדיור. זוג הורים טיפוסי, המתגורר בדירה שבבעלותו, מביא לעולם ילדים פי שלושה ממספר הדירות שביכולתו להוריש להם. להורינו היה קל יותר להגיע לדירה, גם כי להוריהם היו פחות ילדים", אמיר חצרוני ותומר קליין, 2011. למאמר המלא